Sokakta yaşayan çocuklar olgusunun arkasında, maalesef çok yönlü nedenleri vardır. Çocukları sokağa iten nedenler Türkiye'de de, diğer dünya

Ülkelerinde de birbirinin benzeridir.

Sokak çocukları olgusu aslında, toplumun kültürel ve ekonomik güçlerinin bir yansımasıdır. Aile yaşamındaki iletişim kopuklukları, çözülmeler ve dengesizlikler,

Kırsal alanda, yaşamalarından memnun olmayan kişilerin büyük şehirlere özellikle

İstanbul'a göçleri ve göç ettikleri kent yaşamında da yeterli iş olanakları eğitim ve konut olanağı bulamamaları, kentteki yaşam standartlarına uyum sağlayamamaları ve de gelir ihtiyacı içinde de en kolay çözüm olarak, çocuklarını çalışmaya itmeleridir. Babalar arasında işsizlik oranı yüksek ve ailenin temel gereksinimlerini karşılayamamaktadırlar.

Sokakta yaşam, sokağa itilmiş çocukların hiçbirinin gerçek seçimi olamaz. Bir çocuk, sokağı seçmek zorunda kalmışsa, onu sokağa iten ev ortamı araştırılmalıdır.