Bakım, sevgi, ilgi bütün canlı varlıkların en temel ihtiyaçlarından biridir. Normal bir gelişim için bu üç ihtiyaçların tamamlanması gerekir.

Bu üçlemeden birisi eksik kaldığı zaman diğer ikisi de yarım kalmış olur. Çünkü sağlıklı gelişim bir bütündür. Bakım tüm canlılar için hayatta var olabilmenin en önemli ihtiyacıdır. Ama insanlar için sadece bakım yeterli olamaz. İnsan neslini hayata hazırlanması gibi bir yükümlülüğü de olduğundan ilgi ve sevgisiz bakım yeterli değildir.

İnsan yaşamının ilk yılı çok önemli olduğu gibi devamı da çok önemlidir. Nasıl bir bebek gereken besinleri almadığı ve yeterince bakım görmediği zaman gelişim gösteremez ise, yeterli ilgi ve sevgi gösterilmediğinde sadece duyguları değil maalesef beyni ve zekası da sağlıklı gelişemez. Zamanında yürüme, konuşma, muhakeme yapabilme, dikkat, empati, duruma göre uygun davranışta bulunabilme, dürtüsel davranışları kontrol altına alabilme gibi pek çok zihinsel ve duygusal becerinin gelişiminin ana etkeni sevgi ve ilgidir.

Bütün ailelerin çocuklarını sevdiklerinden hemfikir olmaları yetmez. Onları hayata hazırlamak adına ve yeterli ilgiyi göstermek zorunluluğunda olduklarını da bilmeleri gerekmektedir. Çünkü çocuklar bakım ve sevgi ile büyür, ancak ilgi ile gelişirler. Ebeveynler ilgi ile bakımın farklı şeyler olduğunu fark etmelidirler.

Birbirinin içine geçen bu kavramın ince nüanslarının da farkında olarak davranışlarına planlamalıdırlar. İlgisiz ailelerde büyüyen çocuklarda fiziksel, ruhsal, duygusal problemlerin yanında yoğun sosyal problemler de görülebilir.