Muhsin Turhan'ın "Cehalet!" başlıklı köşe yazısı

Cehalet denince akla hemen bilgisiz insanlar gelir öyle değil mi? Oysa cehalet iki türlüdür! Biri; bilmez kötülerin yemi olur! Biri de; kötülük ektirerek cahillerin sırtından geçinir! Mesela Peygamberimizin cehaletin babası dediği Ebu Cehil Mekke’nin lideri idi. Adı da Amr İbni Hişam! Peygamberimize en büyük düşmanlığı yapan adam.

Diğer bir düşmanı ise Mekke’nin en zengin adamı Ebu Süfyan’dı! Biri gücüyle biri de paranın gücüyle Peygamberimize savaş açmıştı. İkisinin de kaygısı kolay yoldan kazandıkları kazancı kaybetmekti. O yıllarda Mekke faiz, tefecilik, kumar, zina ve kız çocuklarının öldürülmesi ile bilinirdi. Yüce Peygamber bu sisteme, cahiliyeye savaş açtı. Karşısında Mekke statükosu vardı ve bu statüko sömürdükleri bu insanların özgürlüğüne karşı çıkıyordu. Yoksa dertleri Muhammed değil çıkarları idi. Mekke'deki bu mücadeleye Mekkeli sahip çıkmadı lakin Medineliler Peygamberin bu davetine sahip çıktılar. Medine’nin asıl adı Yesrip'tir. Kur'an’ın hükümlerinin orda uygulanması ve hayat bulması ile Yesrip adı Medine olmuştu! Yani medeniyetin inşa edildiği yer. İçkinin, kumarın, faizin, zinanın, kız çocuklarının ölümünün yasaklanması, adil ve eşit paylaşımın zekat sistemi ile Medine, asrı saadet denilen dönemi yaşıyordu. Peygamberin ölümü ve dört halifeden sonra hilafetin saltanata dönüşmesi yine dinin saltanatın emrine girmesi ile asrı saadetin asrı cehalete dönmesi kaçınılmazdı.

Aradan 1450 yıl geçti geldiğimiz nokta Mekke dönemine, cahiliye dönemine dönmenin işaretleri ile dolu!

Faizcilik, tefecilik, fuhuş, kürtaj, adaletsiz gelir dağılımı insanları perişan etmektedir. Öyle utanç günleri yaşıyor ve görüyoruz ki her gün gündüz programlarında eşlerini en yakınlarıyla aldatanlar gayrimeşru çocuklar cinayetler film gibi seyrediliyor. Gayrimeşru ilişkiler normalleştiriliyor dizilerdeki ahlaksızlıklar ahlaksız diziler yaygınlaşıyor ve birçok dizilerdeki kötü örnekler insanlarımıza çok kötü örnekler oluşturuyor.

Öyle günlere geldik ki Peygamberimizin savaştığı o cahiliye yıllarındaki ahlaksızlıkları bile geride bıraktık. En kutsal değerimiz aile mefhumu çökmek üzere. Boşanmalar arttığı gibi evlilikler azalmakta gayrimeşru ilişkiler çoğalmaktadır.

Ey toplum bilimciler! Ey yöneticiler! Ey Alimler! Cahiliyeye karşı savaşmazsanız, cehaletle savaşmazsak geleceğimiz kapkaranlık olacak. Geride bir enkaz kalacaktır.